Privacybeleid

OluKai.eu wordt beheerd door Authentic Brands, officiële partner voor OluKai LLC in Europa. OluKai.eu en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “wij”, “ons”, het “Bedrijf”) doen er alles aan om de privacy van bezoekers van www.olukai.eu (onze “Website”) te respecteren. Het volgende beleid beschrijft hoe we informatie die we ontvangen van websitebezoekers verzamelen, beschermen en gebruiken. Het is niet van toepassing op informatie die door het Bedrijf op enige andere manier wordt verzameld, inclusief op een andere website die wordt beheerd door het Bedrijf of door een derde partij, inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief advertenties) die kan linken naar of toegankelijk is vanaf de Website.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN HOE WORDEN DIE VERZAMELD?

Informatie die u ons verstrekt.

De informatie die we op of via onze Website verzamelen, kan informatie omvatten die wordt verstrekt op het moment dat u zich registreert voor een account, aankopen doet via onze Website, u aanmeldt voor onze nieuwsbrief of verdere diensten aanvraagt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een door ons gesponsorde wedstrijd of promotie, of wanneer u een probleem met onze website meldt. Als u via de website contact met ons opneemt, beschikken wij over gegevens en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen). We kunnen u om uw reactie vragen op enquêtes voor onderzoeksaankopen en informatie verzamelen over uw zoekopdrachten op de Website. Wij verzamelen informatie over uw aankopen en andere transacties die u via onze Website uitvoert en de uitvoering van uw bestellingen.

Informatie verzameld via automatische gegevensverzamelingstechnologieën.

Terwijl u door onze website navigeert en ermee communiceert, kunnen we technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-acties en patronen te verzamelen, waaronder informatie uit de volgende bronnen:

Cookie-informatie: Wanneer u de website bezoekt, kunnen we een of meer cookies verzenden: kleine bestanden die een website via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer overbrengt (als u dat toestaat), waardoor de site uw browser kan herkennen en informatie over uw bezoek. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om de artikelen in uw winkelwagen bij te houden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van uw website-activiteit, waardoor wij u een betere service kunnen bieden. Een cookie verzamelt geen persoonlijke informatie over u. We kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken. Er blijft een permanente cookie op uw harde schijf staan ​​nadat u uw browser sluit. Bij volgende bezoeken aan de website kunnen permanente cookies door uw browser worden gebruikt. Persistente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw webbrowser te volgen. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser sluit. U kunt uw webbrowser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u cookies echter uitschakelt, heeft u geen toegang tot veel functies die uw website-ervaring efficiënter maken en zullen sommige van onze diensten niet correct functioneren.

Logbestandinformatie: Logbestandinformatie wordt automatisch door uw browser gerapporteerd telkens wanneer u een webpagina bezoekt. Wanneer u onze website bekijkt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie die uw webbrowser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogboeken kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, Internet Protocol (“IP”)-adres, browsertype, verwijzende / exit-pagina's en URL's, aantal klikken, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie.

Clear GIF-informatie: Wanneer u de website bezoekt, kunnen we clear gifs gebruiken (ook wel webbakens genoemd), die worden gebruikt om de online gebruikspatronen van onze gebruikers anoniem te volgen. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld met behulp van deze duidelijke gifs. Daarnaast kunnen we ook clear gifs gebruiken in HTML-gebaseerde e-mails of nieuwsbrieven die naar onze gebruikers worden verzonden om bij te houden welke e-mails door ontvangers worden geopend. De informatie wordt gebruikt om nauwkeurigere rapportage mogelijk te maken, de effectiviteit van onze marketing te verbeteren en de website beter te maken voor onze gebruikers.

Flash-cookies: Bepaalde functies van onze website maken gebruik van lokaal opgeslagen objecten (van Flash-cookies) om informatie over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze website te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden beheerd door dezelfde browserinstellingen die worden gebruikt voor browsercookies.

De informatie die we verzamelen helpt ons automatisch om onze Website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren, onder meer door ons in staat te stellen:

 • Schat de omvang van onze doelgroep en gebruikspatronen.
 • Bewaar informatie over uw voorkeuren, zodat wij onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • Versnel uw zoekopdrachten.
 • U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.

Advertentiecookies: De website kan externe leveranciers toestaan ​​advertentiecookies op de website te plaatsen om badge- en andere advertenties op andere weblocaties weer te geven, op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. We kunnen uw e-mailadres ook verzamelen via cookies en pixels op de website via het gebruik van vertrouwde externe partners. Deze partners kunnen uw e-mailgegevens ook combineren met andere informatie waartoe zij toegang hebben, zoals een postadres, zodat wij u relevante marketingaanbiedingen kunnen aanbieden via e-mail en direct mail. Hoewel we in andere delen van onze website cookies gebruiken, verzamelen cookies van externe leveranciers informatie over dergelijke externe leveranciers, en we hebben geen toegang tot deze informatie.

OluKai.eu kan uw e-mailadres ook verzamelen via cookies en pixels op de Website door gebruik te maken van vertrouwde externe partners. Deze partners kunnen uw e-mailgegevens ook combineren met andere informatie waartoe zij toegang hebben, zoals een postadres, zodat wij u relevante marketingaanbiedingen kunnen aanbieden via e-mail en direct mail. Als u niet wilt dat wij informatie over u verzamelen, kunt u zich hier afmelden.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

We kunnen de informatie die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie, gebruiken:

 • Om onze website en de inhoud ervan aan u te presenteren.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om transacties snel en veilig te verwerken.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Website of de producten of diensten die wij via deze website aanbieden of leveren.
 • Om wedstrijden, promoties, enquêtes of andere sitefuncties te beheren.
 • Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het reageren op uw klantenserviceverzoeken.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af ​​te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso.
 • Om andere doeleinden te verwezenlijken waarvoor u de informatie heeft verstrekt, die wij hebben beschreven toen de informatie werd verzameld, of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Door ons uw e-mailadres of andere contactgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij dergelijke contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de website, onze producten, promoties, evenementen en updates. U stemt er ook mee in dat wij uw e-mailadres gebruiken om u websitegerelateerde mededelingen te sturen, inclusief eventuele wettelijk verplichte mededelingen, in plaats van communicatie per post. We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals nieuwsbrieven, wijzigingen in functies van de Website of speciale aanbiedingen. Als u zich wilt afmelden voor deze toestemming, zie dan “Hoe u zich kunt afmelden” hieronder. Als u per e-mail met ons correspondeert, is het mogelijk dat wij de inhoud van uw e-mailberichten en onze antwoorden bewaren. Als u ons online hun telefoonnummers verstrekt, ontvangt u van ons alleen telefonisch contact met informatie over bestellingen die u online heeft geplaatst.

MAKEN WIJ DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN BEKEND AAN BUITEN PARTIJEN?

Tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid, zullen we geen persoonlijke informatie bekendmaken aan externe partijen, tenzij we daartoe verplicht zijn door de wet of een dagvaarding of als we van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wet, te voldoen aan juridische procedures aan ons of aan ons gelieerde ondernemingen wordt betekend, of onderzoeken, voorkomen of actie ondernemen met betrekking tot vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten; (b) om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, om onderzoek te doen naar en ons te verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden, om overheidshandhavingsinstanties bij te staan, of om de veiligheid of integriteit van onze Website of onze producten en promoties te beschermen; en (c) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het Bedrijf, zijn werknemers, agenten of rechtverkrijgenden, of anderen uit te oefenen of te beschermen. De term “externe partijen” omvat niet, en we kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan, onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, contractanten, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken bij het exploiteren van onze website, het uitvoeren van OluKai’s zaken of het bedienen van u, zolang deze partijen komen overeen deze informatie vertrouwelijk te houden.

In de toekomst kunnen we activa of zakelijke aanbiedingen van derden kopen of verkopen. Klant-, e-mail- en bezoekersinformatie is doorgaans een van de overgedragen bedrijfsmiddelen bij dit soort transacties. We kunnen dergelijke informatie ook overdragen in het kader van bedrijfsafstotingen, fusies of ontbindingen.

Wij delen geen creditcardgegevens met derden, behalve met het oog op het verwerken van de betaling van uw bestelling en zoals vereist door de wet.

Wij kunnen uw naam en postadres beschikbaar stellen aan andere marketingbedrijven die mogelijk interessante aanbiedingen voor u hebben. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, of als u zich wilt afmelden voor OluKai's discretionaire e-mails of catalogi, kunt u een e-mail sturen naar ons klantenserviceteam info@olukai.com met als onderwerp 'uitschrijven'.

We kunnen geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijk identificeerbare informatie zonder beperking openbaar maken, ook aan andere partijen voor marketing, reclame of ander gebruik.

HOE BESCHERMEN WE BEZOEKERSINFORMATIE?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens bevinden zich achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot onze systemen en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te houden. Wanneer u bestellingen plaatst of toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Alle gevoelige/kredietinformatie die u verstrekt, wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en vervolgens gecodeerd in onze databases, zodat deze alleen toegankelijk is zoals hierboven vermeld.

HOE KUNT U U AFMELDEN?

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens delen met niet-gelieerde of niet-gemachtigde externe partijen voor directmarketingdoeleinden, kunt u zich afmelden door de instructies in het onderstaande gedeelte te volgen. Als u uw e-mailabonnementen wilt wijzigen of u wilt afmelden voor het ontvangen van OluKai-e-mail (anders dan de vereiste service-e-mails of wettelijk verplichte communicatie), kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@olukai.com en ons eenvoudigweg te vragen uw bedrijf te verwijderen , naam of account uit onze e-maillijst. Houd er rekening mee dat u vanwege e-mailproductieschema's mogelijk e-mails ontvangt die al in productie zijn.

RECHT OM TE WETEN

U kunt verzoeken dat wij u voor de afgelopen 12 maanden een lijst verstrekken van de categorieën persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld, de categorieën van bronnen waaruit deze is verzameld, het zakelijke doel voor het verzamelen of “verkopen” van de informatie, en de categorieën van ‘derden’ aan wie we die informatie openbaar hebben gemaakt of ‘verkocht’. U kunt ook verzoeken dat wij u in een machinaal leesbaar formaat een kopie verstrekken van de specifieke persoonlijke gegevens die wij de afgelopen twaalf maanden over u hebben verzameld. U kunt binnen een periode van twaalf maanden maximaal twee keer een verzoek om kennis indienen, met inachtneming van de beperkingen die in de wet zijn beschreven. Voor een lijst met algemene categorieën informatie die we de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gedeeld, raadpleegt u de tabellen 'Welke informatie verzamelen we en hoe wordt deze verzameld' in onze Privacybeleid .

RECHT OM TE VERWIJDEREN

U kunt verzoeken dat wij alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld, verwijderen. De wet stelt echter bepaalde gegevens vrij van verwijdering. We kunnen bijvoorbeeld informatie bewaren die nodig is voor beveiliging en fraudedetectie. We kunnen ook informatie bewaren die nodig is om u goederen of diensten te leveren. Wanneer we reageren op uw verzoek tot verwijdering, zullen we uitleggen welke informatie we (indien aanwezig) hebben bewaard en waarom. Houd er rekening mee dat de wet geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie niet als “persoonlijke informatie” beschouwt en dat wij uw informatie kunnen “verwijderen” door deze te anonimiseren of te pseudonimiseren.

NIET TRACEREN

We reageren momenteel niet op Do Not Track-signalen.

KENNISGEVINGSPROCEDURES

Het is ons beleid om kennisgevingen aan u te verstrekken, ongeacht of dergelijke kennisgevingen wettelijk verplicht zijn of voor marketing- of andere zakelijke doeleinden zijn, via e-mail, schriftelijke of gedrukte kennisgeving, of door middel van opvallende plaatsing van een dergelijke kennisgeving op onze website, zoals wij naar eigen goeddunken bepalen. Wij behouden ons het recht voor om de vorm en de middelen voor het verstrekken van kennisgevingen aan u te bepalen.

WIJZIGINGEN IN ONS BELEID

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren. Beleidswijzigingen zijn alleen van toepassing op informatie die na de datum van de wijziging is verzameld. Kom regelmatig terug voor updates van dit beleid. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 31 december 2019.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze website of uw omgang met deze website, neem dan contact met ons op via info@olukai.eu, of stuur een e-mail naar:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FACEBOOK-GIVEAWAY

 • Aankoop niet verplicht
 • Ongeldig waar verboden.
 • Instemming met de regels: Door deel te nemen, gaat de deelnemer (“u”) ermee akkoord volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan de regels, en u verklaart en garandeert dat u voldoet aan de deelnamevereisten.

Regels en geschiktheid:

 • Leeftijd: Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om binnen te komen.
 • Woonplaats: u moet een inwoner van de EU zijn en een adres hebben in de landen waar we naartoe kunnen verzenden. Zie Verzenden & Retourneren.
 • Toegang: Slechts één deelname per persoon.
 • Medewerkers van OluKai komen niet in aanmerking.
 • E-mail: Door deel te nemen aan de loterij en u aan te melden voor de e-maillijst, gaat u ermee akkoord e-mails van OluKai te ontvangen.
 • Promotieperiode: Maandelijks, de promotie eindigt op de laatste dag van elke maand.
 • Hoe meedoen: alleen Facebook-formulier.
 • Prijs: OluKai-schoen, sandaal of laars, bepaald door weggeefactie. Geschatte winkelwaarde € 100,-
 • Kans om te winnen: Het aantal ontvangen in aanmerking komende inzendingen bepaalt de winkans.
 • Winnaar: Eén winnaar van elk geslacht wordt op de laatste dag van elke maand willekeurig geselecteerd. De winnaar heeft een week de tijd om via e-mail te reageren om de prijs te claimen.
 • Bezorging: De prijs wordt binnen 2 weken na een legitieme claim bij de winnaar afgeleverd via PostNL of DHL.
 • Namen van winnaars: Wij behouden ons het recht voor om de namen van alle winnaars bekend te maken.
 • Juridische locatie: Op deze promotie is de wetgeving van de staat Californië van toepassing.
 • Vrijwaring en afstandsverklaring: Door deel te nemen aan de promotie, gaat u ermee akkoord OluKai te vrijwaren, te ontslaan en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheid, verlies, letsel of schade die verband houdt met deelname aan de promotie, inclusief alle rechten om bestraffende, indirecte, incidentele schade te claimen. en gevolgschade, en advocatenhonoraria.

Laatst bijgewerkt: november 2022