De betekenis van Makau

De makau , of vishaak, wordt beschouwd als een symbool voor een veilige doorgang over water en brengt geluk en kracht voor degenen die hem dragen. De makau , ook gebruikt als het logo van OluKai, heeft al meer dan een millennium een ​​diepe culturele betekenis op Hawaï en in de hele Polynesische Driehoek. Traditioneel gesneden uit bot, hout, steen en koraal, werden verschillende makau gemaakt om elk type vis en zeedier te vangen; een ambacht dat vaak van generatie op generatie werd doorgegeven.


Sommige makau's werden zo hoog gewaardeerd dat men dacht dat ze mana (hemelse krachten) bezaten en verborgen waren in kalebassen. Zelfs in de Hawaiiaanse overlevering had de god Māui een makau genaamd Mānaiakalani waarmee hij probeerde alle eilanden aan elkaar te haken om ze te verenigen. Ditzelfde gevoel van eenheid geldt vandaag de dag nog steeds op Hawaï, omdat de makau een symbool blijft van de verbinding van de mens met de zee, haar wezens en het fragiele evenwicht van het leven op de eilanden.

De betekenis van Makau 1

De afgelopen veertig jaar heeft kunstenaar en vakman Gary Eoff vanuit zijn huis in Kona op Hawaï gedetailleerde inheemse Hawaïaanse artefacten met de hand gemaakt – kalebassen ( ipu ), vishaken ( makau ), visfuiken ( hina'i ) en kunstaas. ik eiland. Geïnspireerd door de reizende tradities van de vroege Hawaiiaanse cultuur, hun gebruik van natuurlijke materialen en de esthetiek van hun betekenisvolle kunstwerken, creëert hij authentieke Hawaïaanse werktuigen en artefacten van museumkwaliteit, terwijl hij trouw blijft aan de materialen en processen die eeuwen geleden door Hawaiiaanse ambachtslieden werden gebruikt. .

“Door de traditionele praktijken en vaardigheden van onze voorouders te herontdekken, zullen we de hulpbronnen van het land en de oceanen voor onze toekomst beschermen”, zegt Gary Eoff. "Ik ben geïnspireerd door het hoge niveau van esthetiek, ingewikkelde technieken, deskundig vakmanschap en het gebruik van natuurlijke materialen in traditionele Hawaiiaanse culturele praktijken."

De betekenis van Makau 2

Gary's traditionele Hawaiiaanse vishaken – de materialen, constructie en aandacht voor detail – zijn een belangrijke bron voor het bestendigen van deze belangrijke en wijze inheemse kennis. Het octopusaas, dat lijkt op een lange, gebogen hoektand, maakt gebruik van het instinct van de octopus om het voorwerp vast te pakken en vast te houden, zodat de visser de octopus van het rif en in de boot kan trekken. Veel vishaken zijn gemaakt met twee aan elkaar vastgesjorde stukken, waardoor een sterkere haak ontstond voor het vastzetten van grotere vissen. Bovendien waren materialen zoals schildpaddenschildjes gewild vanwege hun sterkte en flexibiliteit zodra ze tot een vishaak waren verwerkt. Gary kweekt zelfs zijn eigen kalebassen en andere Hawaiiaanse planten voor touwwerk en kleurstof, zodat zijn werk de best mogelijke replica is van de traditionele vishaak en een rentmeester biedt van de kennis die erin zit.

Door de herontdekking van deze traditionele Hawaïaanse praktijken en vaardigheden hoopt Gary de land- en oceaanbronnen van Hawaï voor toekomstige generaties te beschermen.

De betekenis van Makau 3